Wystawa „Sługa Boży ks. Stanisław Sudoł…”

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu otrzymała dofinansowanie ze środków z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Wspieranie działań muzealnych  na zadanie : „Sługa Boży ks. Stanisław Sudoł – Bogu i ludziom bezgranicznie oddany” . 

Projekt przewiduje organizację wystawy stałej pn: „ Sługa Boży ks. Stanisław Sudoł – Bogu  i ludziom bezgranicznie oddany” w zabytkowej plebanii w Dzikowcu. Na wystawie zaprezentowane zostaną pamiątki, feretrony, sutanny, ornaty, obrazy, księgozbiory i inne rzeczy osobiste, z którymi był związany Sługa Boży  ks. Stanisław Sudoł. Całość ekspozycji podzielona będzie na 2 części: pierwsza wystawiennicza wyposażona będzie w przeszklone witryny eksponujące , a zarazem zabezpieczające cenne przedmioty, a także plansze informacyjne ze zdjęciami z lat młodzieńczych i  z późniejszego okresu życia Sługi. Natomiast druga ekspozycja edukacyjna, zawierać będzie  prezentacje multimedialną opowiadającą o życiu i pracy duszpasterskiej Sługi Bożego .

Otwarcie wystawy „Sługa Boży ks. Stanisław Sudoł – Bogu i ludziom bezgranicznie oddany” nastąpiło 6 grudnia 2018 roku. Wstęp wolny.Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 43 310,00 zł. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury : 25 558,00 zł. Udział własny parafii: 17 752,00 zł.

 

Opublikowano w