Bierzmowanie

INFORMACJE DLA RODZICÓW I KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU DOJRZAŁOŚCI

 • Do sakramentu bierzmowania dopuszcza się młodzież gimnazjalną. Należy dążyć do tego, aby decyzja przyjęcia bierzmowania przez każdego kandydata była przemyślana i wynikała z pragnienia świadomego wyboru chrześcijańskiego stylu życia opartego na Ewangelii i nauce Kościoła .
 • „Proboszcz ma się troszczyć, aby dzieci i młodzież zostały właściwie przygotowane do bierzmowania. Sakramenty te powinny być przyjmowane na terenie własnej parafii” .
 • „Niezależnie od katechezy szkolnej, parafia powinna prowadzić przygotowanie do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w tym do sakramentu bierzmowania” .
 • Kandydatów do bierzmowania należy zapoznać z istniejącymi w parafii grupami apostolskimi i formacyjnymi oraz wskazać im na możliwość włączenia się w apostolstwo świeckich.
 • Zaleca się korzystanie z formacyjnej funkcji domów rekolekcyjnych w ramach przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania .
 • Przygotowanie do bierzmowania to szczególny okres pracy trzeźwościowej z młodzieżą .
 • W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania należy objąć specjalną katechezą rodziców i świadków bierzmowania.
 • Duszpasterze zadbają, aby bierzmowani, ich rodzice i świadkowie bierzmowania spełniali niektóre funkcje liturgiczne, jak: czytania, śpiew międzylekcyjny, wezwania modlitwy wiernych, przyniesienie darów ofiarnych .
 • Składkę z Mszy św. połączonej z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeznacza się na Fundusz Młodzieżowy, służący wspieraniu inicjatyw duszpasterskich o zasięgu diecezjalnym lub rejonowym.

Informacje ogólne dla wszystkich :

 1. Podstawowy obowiązek młodzieży – solidna katechizacja szkolna ( wiążąca opinia katechety decydująca od opuszczeniu do bierzmowania)
 2.  Niedzielna Msza św. w swojej parafii.
 3. Pierwsze piątki miesiąca.
 4. Spowiedź – comiesięczna.
 5. Udział w niektórych szczególnych uroczystościach kościelnych: Triduum przed Świętem Św. Stanisława Kostki, nabożeństwa majowe i październikowe, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, rekolekcje szkolne i udział w naukach dla młodzieży w czasie rekolekcji parafialnych, nowenna przed bierzmowaniem. Niektóre nabożeństwa są kontrolowane – sprawdzanie obecności!
 6.  Dowolne włączenie się do grup parafialnych młodzieżowych.