Konkurs Biblijny

Młodzież z Dzikowca w czołówce laureatów konkursu biblijnego na szczeblu diecezjalnym w Sandomierzu

             Ponad stu uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej Diecezji Sandomierskiej wzięło udział w XXI finale Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Z Pismem Świętym w trzecie tysiąclecie” w dniu 26 kwietnia 2018 r w Sandomierzu.

Konkurs rozgrywany był w dwu kategoriach: szkoły podstawowej i gimnazjum i obejmował zakres wiedzy z Ewangelii według św. Marka.

Etap diecezjalny składał się z części pisemnej, w której finaliści musieli odpowiedzieć na 25 pytań konkursowych. Po sprawdzeniu testów jury wyłoniło osoby, które osiągnęły największą liczbę punktów. O wyłonieniu zwycięzców musiała zadecydować dogrywka.

Najlepszymi znawcami wiedzy biblijnej w grupie uczniów szkoły podstawowej okazały ex aequo Natalia Łapińska z PSP nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim Anna Jagodzińska z ZS w Dzikowcu, zaś III miejsce zajęła Emilia Burdzy z PSP nr 11 w Stalowej Woli.

W grupie wiekowej gimnazjalistów I miejsce ex aequo zdobyły Izabela Juśkiewicz z Gimnazjum nr 4 w Stalowej Woli i Natalia Przewłocka z ZSP w Lipniku, zaś III miejsce zajęła Joanna Mytych z ZS w Dzikowcu.

Nagrody uczestnikom i zwycięzcom wręczył ks. Marek Kumór, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego.

 Co roku konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzięki wspólnej pracy uczniów, księży i katechetów w skali diecezji gromadzi on naprawdę dużą grupę uczniów, którzy z pasją czytają i poznają Pismo święte – podkreślał ks. Marek Bednarz, odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu.

Rodzinny konkurs ortograficzny o Słudze Bożym ks. Stanisławie Sudole BEZBŁĘDNIE O ŚWIĘTOŚCI czyli  sercem   pisane…        

13 lutego 2018 r. w Zespole Szkół im ks.Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu odbył się  polsko – angielski rodzinny konkurs ortograficzny o Słudze Bożym ks. Stanisławie Sudole BEZBŁĘDNIE O ŚWIĘTOŚCI czyli  sercem   pisane…          

Do udziału w konkursie zgłosiło sie 10  zespołów, z udziałem znakomitych gości, którzy z otwartym sercem bez granic przyjęli zaproszenie:

  1. Dyrektor misyjnego posługiwania w Diecezji Sandomierskiej od Najjaśniejszego kard. Adama Kozłowieckiego z Huty Komorowskiej – Daniel Koryciński
  2. Proboszcz od Św. Mikołaja, pięknej i hardej w czynach i mowie królewskiej wsi Dzikowiec – kan. Piotr Kowal wraz z ks. kan. Józefem Konefałem
  3. Z-ca wójta dóbr ziemskich Gminy Dzikowiec, Józef Tęcza
  4. Dyrektor Oświaty gminnej – Małgorzata Szczęch
  5. W-ce Dyrektor ZS im ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu, Elżbieta Bartuzel.
  6. Zacni Mości  Rodzice Dobrodzieje ze swoimi pociechami.

Wszyscy uczestnicy  wzięli udział w pisaniu  dyktanda ortograficznego ze zbiorów radosnej twórczości, co by najczcigodniejszego z rodu Sudołów, syna Marcina i Wiktorii – ks. Stanisława  wspominać.

Wybrana osoba z każdej drużyny miała za zadanie napisać tekst dyktanda, wspólnie ustalając poprawność ortograficzna i interpunkcyjną tekstu. Po zakończeniu pisania dyktanda w wyznaczonym czasie 7 minut  każdy zespół  dokonał ostatecznej korekty dyktanda i pozostawił do ostatecznej weryfikacji. Aby otrzymać pozytywną ocenę czyli jedno czerwone serduszko,  należy wybrać 10  bezbłędnie napisanych i dowolnie wybranych przez siebie wyrazów z trudnością ortograficzną.  Dopełnieniem ortograficznych zmagań były rebusy i zadania z lukami w języku angielskim, tematycznie nawiązujące do Patrona szkoły.

Organizatorzy konkursu mają nadzieję, że  obecność i wysiłek naszych Gości nie był czasem straconym. Jako beneficjenci sudołowych nauk serdecznie z serca dziękujemy: za poprawność ortograficzną,  BEZBŁĘDNĄ  wiedzę, serce bez granic  i OBŁĘDNE poczucie humoru w polsko- angielskim rodzinnym konkursie  ortograficznym o SŁUDZE BOŻYM KS. STANISŁAWIE SUDOLE   BEZBŁĘDNIE O ŚWIĘTOŚCI  czyli  sercem   pisane…        

  

Opublikowano w