Historia parafii

 

Początek dziejów parafii Dzikowiec miał już miejsce 6 lat po ulokowaniu wsi – w 1572 r. Jej twórcami byli chłopi na czele z sołtysem Andrzejem Konarzewskim. Zwykle proces erekcji parafii to długa i mozolna praca nie zawsze zakończona powodzeniem, jednak determinacja dzikowieckich kmieci wzięła górę. 7 stycznia 1577 r. biskup krakowski Franciszek Krasiński wydał dekret erekcyjny parafii pod wezwaniem  św. Mikołaja. Pierwszy Kościół został zbudowany za czasów Zygmunta Augusta. Jednak 12-16 marca 1657 r. uległ on spaleniu na skutek najazdu wojsk Jerzego Rakoczego – księcia Siedmiogrodu, po czym powtórnie go odbudowano. Do parafii w Dzikowcu należała: Lipnica, Łęg (dziś Kopcie), część Dymarki, Płazówka. W dzikowieckiej parafii istniały w okresie staropolskim instytucje z ewangeliczną misją Kościoła m.in. szkoła, która mimo słabego wyposażenia obejmowała swoim zasięgiem Lipnicę, Płazówkę i Kopcie. W latach 1806 – 1816 wybudowano w Dzikowcu Kościół parafialny z czterema kapliczkami i plebanią w stylu niemieckiego klasycyzmu. Mieszkańcy całej parafii chętnie brali udział przy budowie kościoła i plebanii. 

Obecnie do parafii należą:
Dzikowiec, Nowy Dzikowiec, Osia Góra (4 km).

Odpusty:

  • Św. Mikołaja Biskupa (6 grudnia),
  • Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (2 lipca)

Historia:
           Wieś Dzikowiec została założona w 1566 r. na mocy dokumentu króla, ostatniego Jagiellończyka, Zygmunta Augusta. Sołectwo w Dzikowcu otrzymał Andrzej Konaszewski z Lipnicy. On to, jako dziedziczny sołtys Dzikowca ufundował pierwszy kościół i parafię w 1572 r. Jego fundację zatwierdzili królowie: Zygmunt August i Stefan Batory. W czasie najazdu Rakoczego i Kozaków w 1657 r. zaginęły dokumenty parafialne. Król Jan Kazimierz wydał nowe. Przed rokiem 1572 Dzikowiec należał do parafii Raniżów. Do czasów rozbiorów Polski Dzikowiec wchodził w skład diecezji krakowskiej, dekanat miechociński. Pierwszy kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja bpa z 1572 r. został spalony przez wojska Rakoczego i Kozaków w 1657 r. Obecny kościół murowany, barokowy zbudowany w latach 1814-1816, uroczyście poświęcony w 1859 r. przez bpa przemyskiego F. Wierzchlejskiego. Kościół został odrestaurowany w 1991 r. W latach 1993-2002: zakupiono organy, urządzono parking, wykonano chodnik z kostki brukowej, zamontowano w kościele centralne ogrzewanie oraz położono w prezbiterium posadzkę z marmuru. Dzięki ofiarności parafian z kraju i z zagranicy został wykonany pomnik ks. prałata Stanisława Sudoła, byłego proboszcza parafii. Pomnik ks. Sudoła – patrona Zespołu Szkół w Dzikowcu znajduje się na placu szkolnym. Parafia posiada akta parafialne od 1870 r. W 2013 r. została wybudowana kaplica pogrzebowa.

 

na podstawie: www.dzikowiec.itl.pl 

http://diecezjasandomierska.pl/dzikowiec-sw-mikolaja-bpa/