Ekshumacja Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła

Po otrzymaniu zezwolenia Stolicy Apostolskiej i zgodnie z przepisami prawa polskiego, dnia 20 grudnia 2018 r. miała miejsce ekshumacja, rozpoznanie i zabezpieczenie doczesnych szczątków Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła, który był pochowany na cmentarzu parafialnym w Dzikowcu.

Otwarcie grobu odbyło się pod nadzorem specjalnej komisji kościelno-cywilnej.

Po zakończeniu czynności, doczesne szczątki ks. Sudoła złożono do nowej trumny, którą umieszczono w specjalnym grobowcu w ścianie kościoła parafialnego w Dzikowcu, gdzie przez długie lata Sługa Boży pracował jako proboszcz.

Obrzędowi ponownego pogrzebu przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Zgodnie z zaleceniami prawa kanonicznego, wszystko odbyło się w bardzo wąskim gronie osób i w skromnej formie.

– Ekshumacja i przeniesienie doczesnych szczątków Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła, wpisuje się w tradycję Kościoła, który nieustannie „rodzi” nowych świętach i błogosławionych. Jest także częścią toczącego się procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym. Chodzi przede wszystkim o właściwe zabezpieczenie doczesnych szczątków kandydata na ołtarze – poinformował ks. prał. Jan Biedroń, postulator procesu.

– Proces beatyfikacyjny ks. Stanisława Sudoła rozpoczął się 19 marca 2014 r.

Podczas trwania procesu beatyfikacyjnego na 32 sesjach trybunału przesłuchano 29 powołanych świadków oraz 5 biegłych teologów – dodał ks. Adam Kopeć, delegat biskupa.

Swoją pracę w ramach procesu zakończyła już także komisja historyczna i komisja teologów. Po przeanalizowaniu akt, przetłumaczeniu ich na język włoski zostanie zamknięte dochodzenie na etapie diecezjalnym a dalszy ciąg postępowania procesowego będzie odbywał się w Rzymie, w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
(Ks. Tomasz Lis)  https://diecezjasandomierska.pl/ekshumacja-slugi-bozego-ks-stanislawa-sudola/

 

Opublikowano w